Rechtsanwalt Baumann Kontakt Kosten Haftung Impressum Datenschutz Unterhalt Düsseldorfer Tabelle Zugewinn Scheidung online-Scheidung Links Nederlandse teksten home

Ik ben geboren in mei 1965 in Keulen. Na mijn echtscheiding in 1997 ben ik nu voor de tweede keer gehuwd. Na een kind van mijn eerste vrouw hebben wij inmiddels twee kinderen.

Na het Duitse „Abitur” in 1984 studeerde ik de rechten in Keulen met stages in Hamburg en Parijs. In aansluiting daarop was ik kandidaat-rechter aan de arrondissementsrechtbank te Duisburg.

Sedert 1994 ben ik advocaat in Duisburg, in het begin als syndicus bij een computerbedrijf. Sinds 2001 ben ik erkend als “Fachanwalt für Familienrecht”. D.w.z. dat ik van de Duitse orde van advokaten ben erkend als specialist voor alimentatie en echtscheiding.

Uw situatie: Meestal vraagt u naar een advocaat, als u - zo meteen - niet meer met uw man of vrouw kunt samenleven. Vanaf deze dag zijn tot nu geldende regels van samenleving niet verder van belang, toenmalige afspraken van het „met elkaar“ zijn niet meer van toepassing en er moet opnieuw paal en perk gesteld worden.

Het probleem: Informaties vindt u massaal op het net, maar weinig kennis in de zin van verwerkte en begrijpelijk opgemaakte informaties. Door beperking op de grondgedachten van deze belangrijke vraag probeer ik u hier de berekening van alimentatie nader te verklaren. Het venijn zit in het detail, dus vraagt u mij a.u.b. als de beknopte weergave op deze site geen antwoordt geeft op uw vragen. De onderhoud is het grootste geschilpunt in geval van een separatie. Vanaf het moment van niet meer samenleven wilt u niet verder deelnemen aan het financiële gedrag van uw toenmalige leefgenoot. Vragen rond om de alimentatie zijn een accent van de werkzaamheden van een advocaat voor familierecht. Ik zou een poging doen u de hoofdlijnen van het alimentatierecht voor leken begrijpelijk uit te leggen. Voorbelden heb ik tot nue toe helaas alleen in het Duits.

Volgens de Duitse wet zijn ouders verplicht, hun kinderen een bijdrage aan de kosten van verzorging en opvoeding te betalen. Maar ook de echtgenoten schulden elkaar wederzijds onderhoud. Tenslotte kunnen kinderen in geval van bepaalde situaties verplicht zijn hun ouders alimentatie te betalen. Dit is te overwegen, als de ouders niet in staat zijn hun levenskosten (b.v. van een verpleeghuis) op te brengen.

De hoogte van onderhoud van kinderen wordt volgens de zogeheten „Tabel van Düsseldorf“ (Düsseldorfer Tabelle) bepald. De tabel wordt alk twee jaar op 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van kosten voor levensonderhoud. Zij is gebaseerd op twee grondgedachten:

1. Hoe hoger de inkomst van de ouders hoe meer mag het kind eisen.

2. En: Met het klimmen der jaren mag het kind meer onderhoud eisen.

1. Om de inkomst van de verplichte (meestal de vader, als de kinderen naar de scheiding bij de moeder wonen) goed te berekenen moet de inkomst per jaar gedeelt worden door 12 om ook bedragen in aanmerking te nemen die alleen één keer per jaar worden uitgekeerd. Van de gemiddelde inkomst wordt een bedrag ineens t.h.v. 5% afgetrokken omdat de vader regelmatig uitgaven heeft in verband met zijn baan (b.v. rijkosten, beroepskleding enz.). In sommige regios in het Zuiden van de Bondsrepubliek Duitsland moet een houvast voor dergelijk uitgaven worden aangegeven. Daarenboven zijn ook verdere inkomsten als b.v. interesten of dividenden of huren in aanmerking te nemen. Maar ook schulden kunnen de inkomst minderen als het krediet al tijdens het huwelijk werdt verleend.

Let op: De inkomst van de moeder (bij wie de kinderen meestal na een scheiding wonen) wordt bijna nooit in aanmerking genomen als de kinderen minderjarig zijn.

2. Als de vader b.v. beschikt over een inkomst t.h.v. 2.000,00 EUR per maand, moet hij volgens de tabel van Düsseldorf voor een kind met een leeftijd van 3 jaar 255,00 EUR een voor een tweede kind met een leeftijd van 10 jaar 309,00 EUR betalen. Van deze bedragen is de de helft van de kinderbijslag af te trekken, die de moeder ontvangt van de Kindergeldkasse (aktueel zijn dir 92 EUR). De vader moet dus In het voorgenoemd voorbeeld netto 192,00 EUR + 249,00 EUR overmaken.

Maar: In de tabel van Düsseldorf vindt u in de laatste colom het begrip „Bedarfskontrollbetrag" (bedrag van controle): Dit geeft aan hoevel de vader ná de betaling van al de onderhoud nog moet over hebben. Meestal is dit niet meer het geval als de vader voor meer dan twee kinderen of darnaast ook voor de echtgenoot verplicht is alimentatie over te maken. In een dergelijk geval zijn de bedragen van de rij daaronder van toepassing. U moet zo lang opniew rekenen, tot dat het bedrag van controle niet blijft beneden. In ieder geval moet der vader na de betaling van al de onderhoud nog 950 EUR over hebben.

De onderhoud voor de echtgenoot wordt verschuldigd in afhankelijkheid van de inkomst. Als er kinderen zijn die aanspraak kunnen doen op alimentatie, is hun onderoud vooraf in aanmerking te nemen. Van de rest mag de echtgenote (in Duitsland zijn het meestal vrouwen) 3/7 vergen. In sommige regios in de Bondsrepubliek Duitsland zijn het 4/10 of 4/5 - vraag mij!

Als de echtgenote een eigen baan heeft wordt alleen 3/7 van het verschil tussen zijn verblijvend inkomst een haar inkomst verschuldigd.

Maar: Als de echtgenote voor minderjarige kinderen zorgt, wordt haar inkomst niet of alleen getrapt in aanmerking genomen. Dit is afhankelijk ervan in hoevere de kinderen een zorg nodig hebben. Zijn ze in deKindergarten of de school goed opgevangen, is de moeder tot een (bij-)baan verplicht.

En hoe bereikt u in Duitsland een echtscheiding?

De Duitse wet kent drie mogelijkheden een echtscheidung te bereiken:

1. De scheiding een jaar na de scheiding van tafel en bed in geval van het overeenstemmend verklaren van beide echtgenoten,

2. de echtscheiding drie jaar na scheiding van tafel en bed, als alleen één van de echtgenoten wil gaan scheiden, en

3. de onmiddelijke echtscheiding wegens onbillijkheid. Deze is een heel uitzonderlijke wijze van echtscheiding en wordt door de rechter bijna nooit toegepast. Nodig is dat het van een van de echtgenoten niet verder kan worden verwacht dat hij in het maatschappij wordt aangezien als getrouwd met deze man of vrouw.

Een echtscheiding gebeurt in Duitsland alleen door uitspraak van een rechter. Het verzoek is in te dienen door een advocaat. Regelmatig is ook in geval van binationale echtgenoten de rechtbank toestandig, waar u het laatst heeft samengewoond. Tegelijkertijd met de scheiding wordt ook de vraag behandeld of een van de echtgenoten aanspraken op pensioen moet aftreden aan de andere echtgenoot. De vraag van alimentaties mag, maar hoeft niet worden onderhandeld. Verder details vindt u in het Duits in de rubriek Scheidung.

Let op: Als beide echtgenoten van Belgische of beide van Nederlandse nationaliteit zijn, mag de eis op echtscheiding wel door een Duitse rechter worden uitgesproken. Maar in dit geval is de Belgische resp. Nederlandse scheidingswet van toepassing (evenwel mag ik u vertegenwordigen bij de Duitse rechtbank). Als u van verschillende nationaliteit bent vindt de Duitse wet plaats.

Hoe gat het verder met de kinderen? Wie bepaalt waar ze leven en de opvoeding? Gezag en omgang noemen het de juristen. Gezag bedoelt alleen en rechtelijke positie. Ouders zijn de juridische vertegenwoordigers van hun kind en hebben dus beslissingen te nemen wat verblijf, gezondheid of opleiding betreft. Sinds 1 juli 1999 bepaalt § 1626 BGB het voortduren van gezamenlijk gezag na echtscheiding of na scheiding van tafel en bed. Tijdens de procedure van echtscheiding wordt dus geen rechterlijke beslissing meer genomen. Alleen als een van de ouders niet in staat is het gezag uit te oefenen of zijn plicht niet recht doet wedervaren, kan deze positie worden gewijzigd. Maar dit is een uitzondering en gebeurt alleen b.v. in geval van kinderrof, zware kindesmishandeling of langdurende inhechtenisneming. Een van de ouders mag in dit geval een verzoek op het eenhoofdige gezag doen. Omgang betreft de vraag, wanneer één van de ouders zijn kind voor bezoek mag zien. In de regel vindt dit bezoek om de veertien dagen plaats, doordat de (meestal) vader het kind bij de moeder mag afhalen `s vrijdags om 18.00 uur en weer terug moet brengen `s zondags om 18.00 uur.

Let op! Gezag, omgang en alimentatie hebben helemal niets met elkaar te maken. Dus is de vader ook dan verplicht alimentaties te betalen, als hij geen omgang met zijn kind wenst. Evenwel heeft de ter betaling van alimentatie verplichte recht op omgang, als hij aan deze verplichting niet voldoet.

Het is niet noodzakelijk, dat een gerechtelijke beslissing wordt gevraagd - ook niet in geval van een procedure van scheiding. Als u en uw echtgenoot in staat zijn, dit onderwerp te regelen - u kunt beslissen wat een hoe u wilt - dan doet u dat! De wet gaat ervan uit, dat u tijdens uw huwelijk ook een vrije beslissing kon nemen. Alleen als er geen overeenkomst mogelijk is stapt u naar de rechter.

Hoeveel kost een advocaat?

In Duitsland zijn er twee mogelijkheden hoe een advocaat mag afrekenen:

In de regel wordt hij betaald volgens de wet van vastgestelde tarieven voor advocaten (d.w.z. Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - RVG). Deze wet baseert op de financiële waarde van de rechtzaak. Daardoor mag de advocaat voor dezelfde vraag - ongeacht de moeilijkheid van de zaak - een hoger honorarium vergen indien de waarde hoger is:

Als uw maandelijke alimentatie b.v. niet 1.500,00 EUR maar 3.000,00 EUR is, mag de advocaat voor hetzelfde becijferen twee keer zoveel in rekening brengen! Alsof een taxichauffeur twee keer zoveel zou vragen voor een rit omdat u niet naar uw woning maar naar uw villa wilt gaan.

Mijn aanbod: Om deze onrechtvaardigheid te voorkomen, bied ik u mijn diensten volgens afgesproken tarieven per uur aan. Voor een eerste advisering in verband met het familierecht heeft u b.v. 125,00 EUR inkl. 19% BTW te betalen. Tijdens deze advisering kunt u me alle vragen stellen rond de onderwerpen alimentatie, scheiding en / of boedelverdeling enz. Als u op het net een goedkoper aanbod vindt: Doe maar! Denk maar eraan dat de goedkopste raadpleging niet de beste is. Qualiteit heeft helaas zijn prijs.

Maar: Helaas is het niet toegestaan een dergelijk overeenkomst te sluiten als de bezigheid van de advocaat in verband staat met een vertegenwordiging bij de rechtbank. Nog zijn we dan verplicht het wettelijke honorarium te eisen.

Hoeveel kost b.v. een scheiding: De kosten van een echtscheiding heeft iedere echtgenoot zelf te dragen. De hoogte van kosten is afhankelijk van uw inkomst. Alleen als u niet in staat bent de kosten van een procedure te betalen is het mogelijk de kosten door de staatskassa of door uw goed gestelde echtgenoot op te brengen.

Het bedrag voor uw advocaat een voor der gerechtelijke kassa wordt volgens vastgestelde tarieven berekend:

Als b.v. u en uw echtgenoot zamen over een inkomst van t.h.v. 2.500,00 EUR per maand beschikken, eist de gerechtelijke kassa 166,00 EUR van iedere echtgenoot. Elke advocaat mag in totaal 1.218,00 EUR eisen. Als u en uw echtgenoot zamen over een inkomst van b.v. 5.000,00 EUR per maand beschikken, eist de gerechtelijke kassa 242,00 EUR van iedere echtgenoot. Elke advocaat mag in totaal 1.664,00 EUR eisen. Let op: Als in verband met de echtscheiding ook andere vragen b.v. m.b.t. alimentatie of boedelscheiding worden afgehandelt door de rechtbank is het honorarium hoger. Als u het precieze bedrag voor uw scheiding wilt te weten komen, kunt u graag contact met me opnemen.

U kunt me contacteren:

Dorfstrasse 71 in 47259 Duisburg - Serm

Fon: + 49 / 203 / 75.16.96

e-mail: info@rechtsanwalt-serm.de

Vanwege het gevaar van computervirussen behoudt ik me voor attachments niet te openen! Hiervoor vraag ik uw begrip.

Met het openbaar vervoer bereikt u het kantoor: U gaat vanaf Duisburg CS of vanaf Düsseldorf CS met de tram U 79 tot de halte Duisburg-Kesselsberg. Daar stapt u over in de bus lijn 946 in richting “Bahnhof Großenbaum-Ostseite” tot de halte “Serm Kirche (kerk)”. Slaat u dan a.u.b. bij de spaarbank rechts af de straat “Am Rübenkamp” in en neemt u dan de volgende straat links. Op 100 meter vindt u dan het advocatenkantoor.

Met uw auto bereikt u het kantoor: Als uw auto over een navi beschikt, let erop dat er in Duisburg twéé Dorfstraßen zijn. Het kantoor vindt u in 47259 Duisburg Serm / wijk Mündelheim.

Anders gaat u via de A 59 in richting Düsseldorf tot het einde van de autosnelweg. Slaat u dan rechts af in richting Krefeld, de B 288 op. Aan het eerstvolgende stoplicht (na rd. 3 km) slaat u links af richting Serm. Volgt u de straat in een linksbocht en dan slaat u aan het einde rechtsaf, de Dorfstraße in. Het advocatenkantoor vindt u na ongeveer 300 m aan uw linkerhand, tegen nieuwsgierige blikken beschermt in de twede rij.

Parkeren kunt u voor het kantoor.

Het kantoor heeft navolgende openingstijden:

Maandag - vrijdag: 09:00 uur - 12:30 uur en: behalve woensdag: 14:00 uur - 18:00 uur, dinsdag en donderdag: 14:00 uur - 22.00 uur

raadpleg is mogelijk na afsprak

Via skype kunt u me onder bb-serm bereiken als u niet in de Regio van Rhijn en Ruhr wont. Installeert u daarvoor tevoren de freeware van www.skype.com/intl/nl/home op uw pc. Maakt u dan een afspraak met mij voor een raadpleging en geef me uw skypenaam. Op de afgesproken tijd zal ik uw opbellen en we kunnen via videoöprpoep ungestoord met elkaar praten.

Wat deze homepage betreft:

Somige informaties zijn ook in het Nederlands geschreven, om u informaties te bieden over het Duitse familierecht.Ik ben nog in Belgie nog in Nederland in orde van advocaten zodat ik uitsluitend voor Duitsland raadpleg kan geven. Deze homepage is gemaakt voor algemene informatie en niet op afzonderlijke gevallen afgestemd. U kunt hier een groot aantal basisinformatie verkrijgen maar uw specifiek geval kunt u niet oplossen. Met het inkijken van deze homepage is geen sluiting van een contract over een consultatie verbonden. Er bestaat ook geen aanbieding dergelijks. Ik stel me buiten de aansprakelijkheid voor deze homepage een voor de inhoud van de sites op die onder rubriek „links“ wordt verwezen, voor welke reden dan ook. De hier aan te treffende informaties heb ik naar eer en geweten opgesteld maar ik wil en kan niet garanderen dat deze altijd actueel en volledig zijn.

Verantwoordelijk voor de inhoud van deze site is Bernd Baumann, Dorfstraße 71, D-47259 Duisburg.

Als Rechtsanwalt van de Bondsrepubliek Duitsland ben ik lid van de orde van advokaten (Rechtsanwaltskammer) ter Düsseldorf, Freiligrathstraße 25,D-40479 Düsseldorf.

De corporatieve wetten van toepassing zijn vermeld onder www.brak.de, rubriek „Angaben gemäß § 5 TMG“

Mededeling volgens de “DL-InfoV”: Advocaten zijn volgns de corporative wetten verplicht, een W.A.-verzekering t.h.v. min. 250.000,- Euro af te sluiten. De details vindt u in § 51 Bundesrechtsanwaltsordnung. Mijn verzekering bestaat bij de HDI Gerling Firmen und Privat Vers. AG, KxF70-00957044/483, Riethorst 2, 30569 Hannover. De verzekering geldt bezigheden in verband met mijn beroep in de europeese unie en voldoet an het minimum verzekerd bedrag volgens § 51 Bundesrechtsanwaltsordnung.

Om met mij in contact te treden klikkt u op Kontakt

terug naar boven